Bu Günkü Ceyhan

    Kısaca Ceyhan’ı Tanıyalım.

    Ceyhan’ın isim tarihi:

    Çukurova’nın bir parçası olan Ceyhan ovası çağlar boyunca Hitit, Fenike, Mısırlılar, Asurlular, İran (Pers), Makedonya (İskender İmparatorluğu), Roma ve Bizans Devletlerinin egemenliği altında kalmıştır. 1865 yılı içinde Nogayca “kopmuş, yurdundan ayrılmış” anlamına gelen “Kopçak” adı verilen bugünkü Ceyhan’ın ilk yerleşik toplumu olan Nogaylar’la yerleşik düzene geçilmiştir. Daha sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından (93 Harbi) sonra Kırımlar, Tatarlar, Çerkezler, Papaklar, Rumeli Göçmenleri Osmanlı Devleti tarafından Ceyhan Ovasına yerleştirilmiştir. Yerleşenlerin daha çok hayvancılıkla uğraşması, hayvanlarını suladıkları dik bir yerden ırmak kıyısına inilmesinden dolayı, bugünkü Ceyhan’a  anlamına uygun olarak “Yarsuvat” adı verilmiştir. Daha sonra Sultan 2. Abdülhamit’in tahta çıkmasından sonra kaza merkezi yapılarak 1896 tarihinde “Hamidiye” ismiyle Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlanmıştır. Daha sonra 1909 yılında Ermeni İhtişaşı üzerine kurulan örfi idare dolayısı ile “Örfiye” ismi verilerek bir süre bu isimle anılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mayıs 1929’ da “Ceyhan” adı yasayla kesinleşmiş ve Adana İline bağlanmıştır.

  

    Fiziki ve coğrafi durumu:

    Ceyhan, Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdeniz bölümü içinde yer alan Adana ilinin en büyük ilçesidir. 1.427km² alana sahiptir. Doğusunda Hatay ilinin Erzin İlçesi ile Osmaniye ili bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda Kadirli, kuzeyinde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, doğusunda Yüreğir, güneyinde Yumurtalık ilçesi İskenderun körfezi bulunmaktadır. Ceyhan ilçesi fazla yüksek olmayan dağlık ve tepelik alanlar ile ovalık alanlar olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Dağlık alanların en önemlisi ovalık alanın güneybatısında yer alan Misis dağları (Nurdağı)‘dır. En yüksek noktası 758m.dir. Güneyde yer alan Uyuz dağları 300–400 m. yüksekliğe sahiptir. Ovalık alanda ise; Türkiye’nin en önemli ovası olan Çukurova’yı meydana getiren ovalardan en büyüğü olan, adına Yukarıova da denilen Ceyhan ovası bulunmaktadır.

    Ceyhan İlçesinin en önemli akarsuyu Ceyhan Nehridir. Uzunluğu 509km.dir. Kaynağını Elbistan’ın kuzeybatısındaki Tahtalı ve Binboğa dağları ile güneybatısındaki Nurhak dağlarından almaktadır. Ceyhan sınırları içinde Mercin suyu, Karaçay, Handeresi, Çeperce deresinin suları ile çevredeki dağlık yerlerden gelen diğer dere ve çaylarla beslenmektedir. Ceyhan nehri üzerinde kurulan barajlarla Ceyhan ovasının önemli bir kısmı sulama imkanına kavuşmuştur.

 

    İlçede Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yörede meydana gelen iklim olaylarının önemli bir kısmı Cebelnur dağları ile gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşmaktadır. Ortalama sıcaklık 18.7C’ dir. İlçemizde hakim rüzgar yönü; Kış aylarında kuzey ve kuzeydoğudan  Yıldız ve Poyraz eser. Güneybatıdan esen poyraz ılıktır ve bol yağış getirir.           

 

    Tabi bitki örtüsü Akdeniz iklim özelliklerine uymuş makiliklerdir. Maki topluluğunu oluşturan başlıca bitkiler: Keçiboynuzu(Harnup), Sakız Ağacı, Murt(Mersin), Zakkum(Kayacak), Delice(Yabani Zeytin), Sandal, Kocayemiş, Melengiç, Karaçalı, Gebere, vb.dir. Ayrıca sulak dere kenarlarında (Yabani nane), Suteresi gibi bitkilerde bulunmaktadır. Yerleşim alanları çevresinde doğal bitki örtüsünün yerini büyük ölçüde tarım alanları oluşturmaktadır. Son yıllarda özellikle Uyuz dağı eteklerinde 100. yıl ormanı çalışmaları olumlu sonuç vermiştir. Bu orman alanı genel orman  yapısına ulaşmıştır. Ayrıca Yılankale ve Tumlu Kalesi çevresinde Ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.

 

    Ekonomik Hayat ve Tarım:

    Ceyhan önemli bir tarım şehridir. İkliminin uygunluğu ve verimli topraklarından dolayı tarım ürünlerinde çeşitlilik oldukça fazladır. Ceyhan’da yetişen başlıca tarım ürünleri; buğday, pamuk, mısır, soya, yer fıstığı, hurma, nar, karpuz, turunçgiller, sebzeler vb. gibi

    Tarım Ürünleri:
    Ceyhan’da yetişen başlıca tarım ürünleri şunlardır;

     Buğday: En fazla ekilen tahıldır. Ceyhan’ın tüm arazilerinde ekilebilmektedir. Ceyhan Ovasında yıllara göre değişebilmesine rağmen Türkiye’nin önde gelen buğday üretim bölgesidir.
     Mısır: Mısır son yıllarda en fazla ekilen tarım ürünlerindendir. Mısır iki ayrı zamanda ekilmesi münasebetiyle her geçen gün üretim alanları ve üretim miktarı artmaktadır . Genellikle Ceyhan Ovasında ikinci ürün olarak yani buğday ve arpa hasadından sonra yaz döneminde ekimi yaygındır. Mısır dönüme 35-1200 kg. arası ürün vermektedir. Ceyhan’da mısır üretimi yıllara göre değişmesine rağmen 80.000 ton civarındadır.
     Arpa: Arpa ekim alanları ve üretim miktarı her geçen gün biraz daha düşmektedir.

     Endüstri Bitkileri:

     Ceyhan’da yetişen başlıca endüstri bitkileri şunlardır;
     Soya: Ceyhan’da en fazla üretilen endüstri bitkisidir. Soyada mısır gibi iki ayrı zamanda ekilmektedir. Sulama imkanının olduğu bütün alanlarda tarımı yapılabilmektedir. Soya yaygın olarak yağ ve yem sanayinde kullanılmaktadır.
     Pamuk: Ülkemizde önemli miktarda pamuk yetiştirilen şehirlerden biri olan Ceyhan; çevresinde de pamuğa dayalı sanayi kuruluşlarını barındırmaktadır. Son yıllarda tüm Çukurova’da olduğu gibi Ceyhan’da bazı sebeplerden (işçi sorunu,fiyat problemi) dolayı pamuk üretimi düşmüştür.
     Susam: Ceyhan’da sulama imkanının zor olduğu kesimlerde susam tarımı yaygındır. Susamda iki ayrı dönemde ekilebilmektedir.
     Üzüm: Son zamanlarda ekimi hızlı şekilde yaygınlaşan meyvelerdendir. Profesyonel yöntemlerle üzüm yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır.
     Yer Fıstığı: Ceyhan, önemli bir yer fıstığı üretim merkezidir. Yer fıstığı üretimi son birkaç yılda önemli miktarda artmıştır. Yer fıstığının da diğer ürünler gibi iki ayrı zamanda ekilebilmesine rağmen yaz dönemi üretimi daha yaygındır.
    Diğer endüstri ürünlerinden olan zeytin, incir, ayçiçeği Ceyhan’ın kendi iç piyasasında tüketilmektedir.

    Sebzecilik:

    Ceyhan’da; Türkiye Coğrafyasında yetişen bütün sebzeler yetişebilmektedir. Belli başlı sebzelerden bahsedecek olursak; patlıcan, domates, kabak, salatalık, karnabahar, soğan, patates, fasulye, bamya, havuç, lahana vb. gibi. Ceyhan’da son yıllarda seracılık da çok gelişmiştir. Özellikle Kurtpınar, Sarımazı, Kıvrıklı, Karcılar vb. köylerde seracılık yaygın olarak yapılır. Son yıllarda Devlet de seracılığı desteklemek için krediler vermeye başlamış, buda seracılıkla uğraşan nüfus da büyük bir artışa vesile olmuştur.
 

    Meyvecilik:

    Ceyhan ve çevresi önemli bir meyve üretim merkezidir. Üretilen başlıca meyveler şunlardır;

    Turunçgiller: (portakal,limon,mandalina,greyfurt vb.) zaten Akdeniz bitkisi olduğu için Ceyhan’da tarımı çok yaygındır. Üretim fazlası turunçgiller   Türkiye iç piyasasında tüketilmektedir.

    Karpuz: Karpuz üretiminde Ceyhan Türkiye pazarında önemli bir paya sahiptir. Ceyhan’da Karpuz hem serada hemde açık alanda yetiştirilmektedir.
    Ceyhan Karpuzu Türkiye iç piyasasında tüketildiği gibi dış piyasaya da ihraç edilmektedir. Ceyhan Belediyesi bu kadar meşhur karpuzunu tanıtmak için festival düzenleme hazırlığındadır.
    Nar: Ceyhan’da yetiştirilen ve ekonomik değeri olan bir meyvedir .Özellikle İsalı Köyü’nün tatlı Çokçapınar Köyü’nün mayhoşu (ekşimtırak) narı meşhurdur.
    Hurma: Ceyhan ve çevresinde yetiştirilen önemli meyvelerden biridir.
    Ceyhan’da yetiştirilen diğer meyveler ise yenidünya, erik, şeftali, kayısı vb. gibidir.

    Hayvancılık:

    Ceyhan’da hayvan yetiştiriciliği çok yaygındır. Çünkü Ceyhan nüfus yapısını incelediğimizde önemli bir miktarda Yörük nüfusunun Ceyhan’da iskan edilmiş olduğunu görürüz. Ceyhan’da yoğun olarak beslenen hayvanlar sokaklarda gezmektedir. Koyun yetiştiriciliği Yörüklerin yoğun olduğu köylerde halâ yaygın olarak yapılmaktadır. Ceyhan’da at yetiştiriciliği de önemlidir.

  

    Sanayi:

    Ceyhan’da pamuk, mısır, soya fasulyesi, susam gibi çeşitli sanayi bitkilerinin yetiştirilmesi yatırıma dayalı sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır. Özellikle tekstil dalında önemli adımlar atılmıştır. Ceytaş Tekstil A.Ş., Özmaya Sanayi A.Ş., Garipoğlu Evren Tekstil, İlbeyli Kollektif Şirketi, Aydız Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi., Uralberk Kollektif Şirketi., Akdeniz Unculuk, Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşletmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi önemli kuruluşlar tarıma dayalı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İlçede tarım dışı endüstri kuruluşları da bulunmaktadır. Bunlar Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş., Botaş Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Cestaş San.Tic.A.Ş., Nurdağ Kireç İşl., Bolhocalıoğlu Tuğla Karo ve Kiremit fabrikası, ŞA-RA (Temel Cıvata) fabrikasıdır.

    Şehir merkezinde dağınık halde bulunan sanayi esnafının bir sitede toplanması amacıyla 1965 yılında kurulan kooperatif eliyle çalışmalar başlamış, 1971 yılında küçük sanayi sitesi toplam 344.000m2 lik alan üzerinde 450 işyeri yapılmak suretiyle hizmete açılmıştır. Halen 498 esnaf ve sanatkar bu sitede hizmet vermektedir. Önemli bir alt yapı sorun olmayan sanayi sitesinde 1 Sağlık Ocağı, 1 PTT Şubesi, ve Camisi bulunmaktadır. Sanayi sitesi içinde bulunması gereken çıraklık eğitim merkezi halen endüstri Meslek Lisesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu nedenle sanayi esnafına yeterli destek ve yardım sağlanamamaktadır. Ayrıca D-400 karayoluna uzak olarak yapılan sanayi sitesi gelişimini sürdürememiş ileriye yönelik projeler üretilemediğinden dolayı hedeflenen noktaya gelinememiştir. Ancak sanayi sitesinde bulunan eksoz sanayi Türkiye ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta, iki firmamız ise Suriye ve Suudi Arabistan’a biçerdöver yedek parçası ihraç etmektedir. Girişimci iş adamlarımıza imkan verildiğinde sanayi çok daha verimli çalışacak, ilçe ekonomisine önemli katkıları olacaktır.

 

    Toros Adana Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi

    Ceyhan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölgede kurulacak fabrika ve diğer ülkelerden gelecek sanayi ürünleri sadece bu bölgeye değil Güney Doğu Anadolu Bölgesine hizmet verecek konum ve yapıda olacaktır. Yani GAP’ın bir parçası olacaktır. Serbest bölgede kurulacak “Termik Santral” çalışmaları devam etmektedir. Serbest bölge Ceyhan ve çevresine canlılık kazandıracak 2000’li yıllarda güçlü bir Ceyhan ortaya çıkacaktır. Botaş-Ceyhan Bölge Müdürlüğü halen Irak petrollerini ve Güney Doğu petrollerini pompalamakta, iç ve dış pazarlara sunmaktadır.

 

    Bakü-Ceyhan

Petrol Boru hattı projesi ile Azerbaycan ve Kazakistan petrolleri Akdeniz’e Ceyhan’dan ulaşmış dünya pazarlarına 13.07.2006 tarihinden buyana petrol sevkıyatı yapılmaktadır.

 

    Ceyhan’da Basın:

     Her şey gibi gazetecilikte Ceyhan’da mevcudiyetini kabul ettiren bir kuvvet olmuştur. İlçemizde çıkan günlük ve haftalık gazete yayın hayatını sürdürmektedir. Atılım Gazetesi; 4 Mart 1993 tarihinde kurulan gazetenin sahibi Cengiz Özer’dir. İleri Gazetesi; 1948 yılında merhum Mehmet Selçuk tarafından kurulmuş olan gazete Ceyhan’daki en eski gazetedir. Bu gazetemiz tek sayfa olmasına rağmen tam 52 yıldır kesintisiz olarak yayın ha-yatını sürdürmektedir. Şu anda Halit Selçuk tarafından yönetilmektedir. İlke Gazetesi; 1994 yılında Faruk Menteş tarafından kurulmuş olup, günümüzde ise sahipliğini Yusuf Öztorun yapmaktadır. Hürfikir Gazetesi; 1993 tarihinde kurulan gazete de tek sayfa günlük olarak yayınlanmaktadır. Kurucusu ve sahibi Abdullah Şentürk’tür. Muzaffer Açıkkar’a ait haftalık çıkan Alternatif gazetesinin yanında; Çağdaş Ceyhan Gazetesi; 1994 yılında kurulmuş olup haftalık olarak çıkmaktadır. Sahibi Şenel Çelikten’dir. İzzet Aydemir’e ait Mavi Gazete, Hasan Basri’ye ait Güncel, Halis Demir’e ait Ceyhan’ın Sesi, Sn Odabaşına ait Nehir, Veysel Pulaşlı’ya ait Ceyhan 82 gazeteleri yayın hayatını sür-dürmektedir. İlçemizde iki tane yerel televizyon ve radyo yayını vardır. Bunlardan ilki CRT olup sahibi Şahin Özer’dir. Bu kurum hem radyo hem de televizyon yayıncılığı yapmaktadır. CRT radyo yayıncılığında Türkiye ve dünyada birkaç rekora sahiptir. İkincisi ise Samim Radyo Televizyon olup, sahibi Samim Özsoy’dur. Bu kurumumuz da radyo ve televizyonculuk yapmaktadır.

 

Ceyhan Belediye Başkanları:

 

Hülya Erdem 2020 - devam

Kadir Aydar 2019-2020

Ali Alper Boydak 2017-2019

Alemdar Öztürk 2013-2017

Hüseyin Sözlü 1999-2013

Emin Civelek 1994-1999

Mehmet Şerif Yiğit 1989-1994

Mahir Alp Boydak 1984-1989

Rifat Atik (atama) 1981-1983

Şahin Özbilen 1963-1980

Ökkeş Sabitoğlu 1955-1960

Yusuf Mülayim 1954-1955

Musatafa Akçalı 1952-1954

Lütfi Başeğmez 1951

Mustafa Aydar 1947-1950

Sait Akman 1945-1946

Hakkı Mete 1943-1944

Arif Hikmet Özbilen 1941-1942

Selahattin Sepici 1939-1940

Hacı Ahmet Topsakal 1935-1938

Rıfat Çetinsoy 1928-1932

İbrahim Mete 1930-1931

Selim Aytemur 1927-1930

Hacı Müşteba Yücekök 1926-1927

Hasan Sağındık 1924-1925

Mehmet Payaslı 1923-1924

 

MAHALLE YAPILAN KÖYLERİMİZ

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

İlçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler  mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle  tek mahalle  olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Aşağıda yazılan mahalleler aslıda eski köylerimizdir.

Adapınarı Mahallesi: Ceyhan’ın 18km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 12075 dekar olup bu arazilerin 11575 dekarı sulama birliklerince sulanmaktadır. Eski Adı Karamezardır.

Ağaçlı Mahallesi: Ceyhan’ın 34km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu  Türkmen-Avşar-Muhacir vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 4500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet tarafından sulanmaktadır.

Ağaçpınar Mahallesi: Ceyhan’ın 14km. güneybatısında kurulmuş bir köydür. Ağaçpınar Köyü’nün tarım arazileri toplam 8050 dekar olup bu arazilerin tamamı sulanabilmektedir. Ağaçpınar Köyü’nde sulama ile birlikte tarım ürünlerinde çeşitlilikte artmıştır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, mısır, pamuk, yer fıstığı vb gibi tarım ürünleridir. Köydeki turistik Ağaçpınar tesisleri iyi bir dinlenme ve eğlence mekanıdır. Ağaçpınar tesislerindeki havuzdaki aslandaki aslan başı çeşme figürü tarihi bir vesika olarak günümüze kadar gelmiştir.

Altıgöz Mahallesi: Ceyhan’ın 22km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Cerit-Avşar aileleri oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 13276 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köy arazileri oldukça verimli olup buğday, pamuk, soya, mısır vb. yetiştirilmektedir.

Altıkara Mahallesi: Köy Ceyhan nehri kıyısında kurulmuş olup Ceyhan’a 14km. mesafededir. Altıkara Köyü’nün tarım alanları toplam 9608 dekardır. Köy arazilerinin 2608 dekarı çiftçilerin çabalarıyla sulanmaktadır. Köyde yöresel tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Aydınlar (Sarıkeçili) Mahallesi: Ceyhan’ın 13km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük boyları oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 3380 dekar olup bu arazilerin  çok az miktarı sulanmaktadır. Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Azizli Mahallesi:      Ceyhan’ın 14km. doğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Cerit oymakları oluşturur. Azizli Köyü, tarım arazisi toplamı 16340  dekar olup bu arazinin tamamı devletçe sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere  pamuk, mısır, soya, yer fıstığı yetiştirilir.

Başören Mahallesi (Karaköy): Ceyhan’a 27km. uzaklıkta bulunan bu köyümüz Ceyhan’ın kuzeybatısında bulunmaktadır. Ceyhan’ın en büyük köylerinden biri olan köyümüz tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Köyü oluşturan nüfusun tamamına yakını Yörük’tür. Köy nüfusunu, Karakoyunlu, Bahşişli ve Hayta Yörükleri oluşturmaktadır. İki mahalleden oluşan köyde bir de sulama birliği kurulmuştur. Başören Köyü tarım arazilerinin tamamına yakını sulanabilmektedir. Köy arazileri biraz engebelidir. Sulama birliğinin kurulması ve sulama olanaklarının artmasıyla köyde başta mısır, yer fıstığı, sera ürünleri olmak üzere bir çok tarım ürünü yetiştirilmektedir.  Köy nüfusunun büyük bir bölümü biçer döver çalıştırarak geçimlerini arttırma çabasıyla yaz aylarında İç Anadolu’da çalışmaktadır.

Birkent Mahallesi: Ceyhan’ın 32km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Kasaba nüfusunu Muhacir-Avşar aileleri oluşturmaktadır. Birkent Kasabası, 1994 yılında Eskikent ve Yenikent köylerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Kasabanın tarım arazileri toplamı 22000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Burhanlı Mahallesi: Ceyhan’ın 30km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 3580 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Büyük Burhaniye Mahallesi: Ceyhan-Adana E-5 Karayolunun 1.5km. mesafede şirin bir köydür. 110 yıllık tarihe sahiptir. Kuruluşundaki ilk ismi “Yeşilhöyük” daha sonra Büyük Burhaniye olmuştur. 1890’lı yıllarda Kırım’dan Rus zulmüne dayanamayıp terk edilmeye mecbur bırakılan bir sülale tarafından kurulmuştur .Köyü Seyit Abdulhamit isminde bir Kırım Türkü kurmuştur. Köyde halen susuz ziraat yapılmaktadır. Başlıca gelir kaynakları buğday, arpa, pamuk, karpuz mahsülleridir. Köyde içme suyu şebekesi yoktur. Köylüler su ihtiyaçlarını yer altı kuyularından sağlamaktadırlar. Daha önceleri 400-500 civarında olan köyün nüfusu şimdi 124’e inmiştir. Bunun sebebi ise köyden sanayi kesimine kesimine göç olmasıdır.

Büyük Mangıt Mahallesi: Ceyhan’ın 5km. batısında kurulmuş olan köy 1999 yılında belediye yapılmıştır. Büyük Mangıt Beldesini Buhara Hükümdarı Emir Alim Han’ın soyundan olan mangıt hanedanı kurmuştur. Daha sonra köye Balkan Muhacirleri ve Yörükler de yerleşmiştir. Büyük Mangıt Beldesinin tarım alanları toplam 23890 dekar olup bu arazinin 10845 dekarı çiftçilerin çabalarıyla sulanmaktadır. Büyük Mangıt Beldesi, Kurtuluş Savaşı yıllarında da büyük eziyetlere maruz kalmıştır.

Camuzağalı Mahallesi: Ceyhan’ın 38km. kuzeyinde, Ceyhan-İmamoğlu-Kozan üçgeninde Ceyhan sınırları içerisinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır. Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım alanları toplamı 33650 dekar olan köyün arazilerinin 11200 dekarı sulama birliklerince, 15650 dekarı da köylünün gayretleriyle sulanmaktadır.

Ceyhanbekirli Mahallesi: Ceyhan’ın 31km. kuzeydoğusunda kurulmuş bir köydür. Köy nüfusunun tamamını Türkmen-Cerit boyu oluşturur.Köyün tarım arazileri toplamı 15312 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Sulama ile birlikte köyde tarım da gelişmiştir. Köyde buğday,pamuk,soya, mısır, yer fıstığı vb. yetiştirilmektedir.

Çakaldere Mahallesi: Ceyhan’ın 17km. batısında kurulmuş bir köydür. Çakaldere Köyü, E-5 karayolu üzerinde kurulmuştur. Ayrıca demiryolu da bu köyden geçmektedir.  Köyün toplam tarım arazisi 12000 dekardır. Bu arazinin 2450 dekarı Ceyhan nehrinden ve sondaj kuyularından faydalanarak sulanmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında burada sakin mücahitler Fransız ve Ermeni işgalcilerine karşı başarılı mücadeleler vermişlerdir. Köyün tarım arazileri toplamı 15673 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet eliyle sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, soya, mısır vb. yetiştirilmektedir.

Çataklı Mahallesi: Ceyhan’ın 34 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün tarım arazileri toplamı 6080 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere mısır, yer fıstığı, pamuk vb. yetiştirtmektedir.

Çatalhöyük Mahallesi: Ceyhan’ın 25km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy halkını cumhuriyet sonrası iskan edilen doğulu vatandaşlarımız oluşturur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 7820 dekar olup bu arazinin 6000 dekarı sulama birliklerince 1000 dekarı ise köylünün çabalarıyla sulanmaktadır.

Çokçapınar Mahallesi: Bu köy Ceyhan’ın 15km. güneybatısında kurulmuştur.Köy nüfusunun genelini Yörükler oluşturmaktadır. Çokçapınar Köyü’nün tarım alanları toplamı 4460 dekar olup bu arazilerin 4000 dekarı sulama birliklerince devlet tarafından, 460 dekarı ise köylülerin kendi çabaları ile nehir ve akarsulardan faydalanılarak sulanmaktadır. Köyün arazileri oldukça verimlidir. Çokçapınar’ın narı bölgede oldukça meşhurdur. Köyün dertlilere şifa dağıtan kokarı da bir başka meşhurdur. Kokar denilen şey bol mineralli ve oksitli şifalı bir sudur. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca köyde bir tane de kireç ocağı bulunmaktadır.

Değirmendere Mahallesi: Ceyhan’ın 13km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köyün tarım alanları toplamı 10000 dekar olup bu arazinin 8500 dekarı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Değirmenli Mahallesi: Ceyhan’ın 18km. doğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Çerkez aileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 11201 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Dikilitaş Mahallesi: Ceyhan’ın 24km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Çerkez aileleri oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 12500 dekar olup bu arazilerin toplamı 12500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Dokuztekne Mahallesi: Bu köy Ceyhan’ın 22km. doğusunda kurulmuş büyük bir köydür. Köy nüfusunun tamamı Yörük’tür. Köye ismini veren şey ise köy meydanındaki tarihi çeşmenin önündeki dokuz tane teknedir. Dokuz tekne Köyü’nün tarım alanları toplamı 10510 dekar olup bu arazinin 1150 dekarı sulanabilmektedir. Köy ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Doruk Mahallesi Ceyhan’ın güney-güneybatı yönüne düşmektedir. Ceyhan’a uzaklığı 21km. Doruk, 1973 yılında belediye olmuştur. Doruk halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım alanlarının büyük çoğunluğu sulamaya elverişlidir. Engebeli yerlerde sulama yapılamamaktadır. Doruk Kasabasında Tarım Kredi Kurumu’nun bir şubesi bulunmaktadır. Köyde ayrıca bir lise ile iki adet ilköğretim okulu vardır. Köyde Arap Dede ve Narlı Dede’ye ait türbeler de bulunmaktadır. Ayrıca köy sınırları içerisinde höyük tepesi denilen yerde çevre düzenlemesi yapılarak mesire yeri olarak halkın hizmetine sunulmuştur.

Durhasandede Mahallesi: Ceyhan’ın 28km. güneyinde kurulmuştur. Bektaşi Horasan Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Bu inançlarını bugüne kadar sürdürmüşlerdir. Ceyhan’daki tek Bektaşî Türkmen köyüdür. Köyün tarım alanları toplamı 4950 dekar olup bu arazilerin 500 dekarı sulama birliklerince, 3500 dekarı da rı ile sulanmaktadır. Köy halkı çok çalışkan olup bu çalışkanlıkları çevreden de takdir toplamaktadır. Durhasandede Köyü ismini büyük bir Bektaşi dedesi olan Dur Hasan Dede’den almıştır. Dur Hasan Dede’nin türbesi de bu köyde bulunmakta olup çevredeki vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir.

Dutlupınar Mahallesi: Ceyhan’ın 28km. doğusunda kurulmuş bir Yörük köyüdür. Köyün geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Köyde tarım arazileri toplamı 6680 dekar olup bu arazinin 500 dekarı sulanmaktadır. Köy arazilerinin büyük bölümü kuru olduğu için hayvancılık faaliyetleri de yaygındır.

Ekinyazı Mahallesi: Ceyhan’ın 23km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan muhacirleri oluşturur.  Köyün tarım arazileri toplamı 7536 dekar olup bu arazinin 4 536 dekarı sulama birliklerince, 3000 dekarı da köylülerin kendi gayretleri ile Ceyhan Nehri’nden  sulanmaktadır.

Elmagölü Mahallesi: Ceyhan’ın 22km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Cerit aileleri oluşturmaktadır. Köy tarım arazileri toplamı 14353 dekar olup bu arazilerin 10000 dekarı sulama birliklerince sulanmakta geri kalan 1353 dekarı da köylüler tarafından Ceyhan Nehri’nden faydalanılarak sulanır.

Erenler(Abidiye) Mahallesi: Ceyhan’a 14km. mesafede kurulmuş olup Ceyhan’ın doğusunda bulunmaktadır. Köy, Rus zulmünden kaçan Çerkez ve Azerilerce kurulmuştur. Köyün tarım arazileri toplamı 4202 dekar olup bu arazinin 1900 dekarı sulanabilmektedir. Köylü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

Gümürdülü Mahallesi: Ceyhan’ın 27km. kuzeybatısında kurulmuş bir köydür. Tarım yapılabilir arazisi toplamı 34953 dekar olan köyün arazilerinin 14500 dekarı çiftçilerin gayretleri ile sulanmaktadır. Gümürdülü Köyü, Ceyhan’ın en büyük köylerinden biri olup Yörüklerce kurulmuştur. Nüfusunun tamamına yakını Yörük’tür.

Gündoğan Mahallesi: Ceyhan’ın 25km. güneydoğusunda kurulmuştur. Eski ismi Hurşidiye  Köyü’dür. Köyün gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün tarım arazileri toplamı 8580 dekardır. Bu arazinin 7600 dekarı sulanabilmektedir.

Günlüce (Karamezar) Mahallesi: Ceyhan’ın 35km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan Muhacirleri oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 3870 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Günyazı (Veysiye) Mahallesi: Ceyhan’ın 15km. doğusunda kurulmuştur. Köy eski ismi olan Veysiye ismiyle daha kolay bilinmektedir. Günyazı Köyü’nün tarım arazileri toplamı 15969 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde sulama olanaklarının gelişmiş olması münasebetiyle tarım ürünlerinde çeşitlilik görülmektedir. Bu ürünler, buğday, mısır, pamuk, soya vb. dir.

Hamdilli Mahallesi: Ceyhan’ın 15km.doğusunda kurulmuştur. Nüfusunun tamamına yakını Yörük ve cerit boyları oluşturmaktadır. Tarım alanları toplamı 16000 dekardır. Bu arazinin 13500 dekarı devlet eliyle sulama birliklerince sulanmakta olup 1000 dekarı da çiftçilerin gayretleriyle sulanmaktadır.

Hamidiye Mahallesi: Ceyhan’ın 24km. doğusunda kurulmuştur. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım arazileri toplamı 1608 dekardır. Bu arazinin tamamına yakını sulanmaktadır.Hamitbey Mahallesi Ceyhan’ın 18km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 8044 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, mısır, soya vb. yetiştirilmektedir.

Hamitbeybucağı Mahallesi: Ceyhan’ın 17km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunun Balkan Muhacirleri oluşturur. Hamitbeybucağı köyünün tarım arazileri toplamı 6154 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, soya, yer fıstığı, mısır vb. yetiştirilir.

Irmaklı Mahallesi: Ceyhan’ın 27km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün nüfusunun tamamına yakınını Çerkez-Muhacir aileleri oluşturur.  Köyün tarım arazileri toplamı 6000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Isırganlı Mahallesi: Ceyhan’ın kuzeybatısında , Ceyhan’a 17km mesafede bir Yörük-Türkmen Köyüdür. Köy, Cingöz (Handeresi) deresi kenarına kurulmuştur. Köy arazilerinin büyük bir kısmı sulanabilmektedir. Köyde ,buğday, pamuk, yer fıstığı,mısır, karpuz, salatalık, kabak ve marul ile ıspanak gibi tarım ürünleri yoğun bir biçimde yetiştirilmektedir.

İmran Mahallesi: Ceyhan’ın 16km. doğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Cerit boyları oluşturur. Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım alanları toplamı 8110 dekar olup bu arazilerin 6100 dekarı sulama birliklerince sulanırken 1000 dekarı ise köylünün kendi gayretleri ile sulanmaktadır.

İncetarla (Mercin) Mahallesi:    Ceyhan’ın 10km. kuzeydoğusunda kurulmuştur.Köy nüfusunu Türkmen-Cerit boyları oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 20724 dekardır. Bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet eliyle sulanmaktadır. Köy arazileri verimli olup sulama imkanlarının gelişmişliği sayesinde verimlilik daha da artmıştır. Köyde yetiştirilen başlıca ürünler; buğday, mısır, soya, yer fıstığı, pamuk vb.dir. İncetarla Köyü, Mercin ismiyle daha kolay tanınmaktadır. Bu köyümüzde Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Fransız ve Ermeni işgallerine karşı yapılan muhteşem direniş halâ dillerde destan gibi anlatılmaktadır. Bilindiği gibi Mercin Harbi’nde yenilen işgal kuvvetleri kendilerini bir daha toplayamamışlar ve Ankara Antlaşması  sonrası da bölgeyi terk ettiler.

İnceyer Mahallesi: Ceyhan’ın 23km .kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük oymakları oluşturur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım  arazileri toplamı 3000 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

İsalı Mahallesi: Ceyhan’ın 19km. güneybatısında kurulmuştur. Köy nüfusunun Türkmen-Yörük boyları oluşturmaktadır. Köy, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 16800 dekar olup bu arazilerin 13300 dekarı sulama birliklerince sulanırken, 3100 dekarı da köylülerin kendi gayretleri ile sulanmaktadır. İsalı Köyü’nün narı çok meşhurdur.

Karakayalı (Cebre) Mahallesi:  Ceyhan’ın 18km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köyün başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün tarım arazileri toplamı 24000 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Kılıçkaya Mahallesi: Ceyhan’ın 25km. güneyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük boyları oluşturur. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım alanları toplamı 7270 dekar olup bu arazilerin tamamına yakını sulamadan yoksundur. Sulama imkanlarının gelişmemiş olması nedeniyle ve tarım alanlarının verimsizliğinden dolayı burada hayvancılık gelişmiştir. Köyde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Kıvrıklı Mahallesi: Ceyhan’ın kuzeybatısında, Ceyhan’a 13km. uzaklıkta merkezi bir köydür. Bir çok köyün ve İmamoğlu ilçesinin Ceyhan’la bağlantısı üzerinde olduğu için biraz gelişmiş bir köydür. Köy nüfusunun geneli Yörük-Türkmenlerden meydana gelmektedir.  Kıvrıklı Köyü’nün arazileri oldukça verimli ve düzdür. Köy, Cingöz deresi kenarında kurulu olduğu için tarım alanlarının tamamına yakını sulanabilmektedir. Buğday başta olmak üzere karpuz ve seracılık gelişmiş olduğu için de turfanda sebze üretimi yaygın tarım ürünleridir.

Kızıldere Mahallesi: Ceyhan’ın 26km. güneybatısında kurulmuştur. Köy, Atatürk’ün nüfus politikası gereği Dersim isyanından iskana tabii tutulan alevi Kürtler tarafından kurulmuştur. Kızıldere Köyü geçimin tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 11908 dekar olup bu arazinin tamamına yakını sulanmaktadır. Sulanan arazinin 6000 dekarı sulama birliklerince diğer 6000 dekarı ise köylülerin kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde bir çok tarım ürünü yetiştirilmektedir. Bunlar başta buğday olmak üzere pamuk, karpuz, patates, soğan sebzeler vb. gibi.

Köprülü Mahallesi: Ceyhan’ın 17km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 528’dir. Köyün tarım arazileri toplamı 6530 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde sulama olanaklarının gelişmiş olması münasebetiyle tarımda çeşitlilik de artmıştır.

Körkuyu Mahallesi: Ceyhan’ın 14km. güneyinde Ceyhan-Yumurtalık yolunun 2km. gerisinde kurulmuştur. Köy halkı Konya’nın Karakuyu ilçesinden gelip buralara yerleşen Yörükler tarafından kurulmuştur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 6200 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köy pamuk yetiştiriciliğini yoğun olarak uygulayan köylerin başında gelir.

Kösreli Mahallesi: Ceyhan’ın 27km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Kasaba nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturmaktadır.  Kasabanın tarım arazileri toplamı 18500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Kasabada çevredeki birçok köye de hizmet veren sulama birliği bulunmaktadır. Kösreli’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.

Kurtkulağı Mahallesi: Ceyhan’ın 14km. güneyinde kurulmuştur. Kasaba nüfusunu Türkmen-Yörük boyları oluşturur. Kurtkulağı Kasabası; ortaçağ ve yakınçağın meşhur ticaret yolu olan İpekyolu güzergahında kurulmuştur. Kasabada günümüze kadar ayakta kalabilmiş olan bir kervansaray bulunmaktadır. Kasaba, Ceyhan ve çevresindeki en eski yerleşim birimlerinden biridir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kurtkulağı Kasabası ve kervansarayından bahsetmektedir. Kasabada bir adet de tarihi önem arz eden cami bulunmaktadır. Kasabanın tarım alanları toplamı 35000 dekar olup bu arazinin 24000 dekarı sulama birliklerince 4000 dekarı ise köylülerin kendi gayretleriyle sulanmaktadır.

Kurtpınar Mahallesi: Ceyhan’ın 18km. güneyinde kurulmuştur. Kasaba nüfusunu Türkmen-Yörükler-Muhacir boyları oluşturur. Kasabanın gelir. kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım arazileri toplamı 12750 dekar olup bu arazinin 3000 dekarı kasabalıların kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Köy arazilerinin büyük bölümü sulama imkanlarından ve sulamadan uzaktır.

Kuzucak (Yassıca) Mahallesi: Ceyhan’ın 18km. kurulmuştur. Köyün doğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük kabileler oluşturur. Köy geçimi tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 3600 dekar olup tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca köyde bir adet çır çır fabrikası bulunmaktadır. Köyün kuzeyinde demiryolu ve Karaçay isminde bir dere akar. Küçük Burhaniye Mahallesi        Küçük Burhaniye Köyü; Ceyhan’ın 11km. batısında kurulmuştur. Köyün tarım arazileri toplamı 6200 dekar olup bu arazinin 1200 dekarı köylünün kendi gayretleriyle sulanabilmektedir. Köy arazisi sulamaya elverişli olmasına rağmen sulama koşullarının elverişsizliği münasebetiyle arazilerde susuz tarım yapılmaktadır.

Küçük Mangıt Mahallesi: Küçük Mangıt KÖYÜ; Ceyhan’ın 5km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün kurucuları Türkistan’dan gelen Mangıt boyu iken günümüzde köye Kürtler yerleşmiştir.  Köyün tarım arazileri toplamı 7100 dekardır. Bu arazilerin 6000 dekarı sulama birliklerince 1100 dekarı da köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır.  Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, yer fıstığı, mısır vb. yetiştirilmektedir.

Mercimek Belediyesi: Mercimek Köyü, 1989 yılında belediye olmuştur.   Mercimek Belediyesi sınırları içerisinde II.Abdulhamit tarafından kurulmuş olan hara bugün TİGEM ’e bağlı olarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. 5000 dönüm arazi üzerine kurulu olan Hara’da tarım araştırmaları yapılmaktadır. Mercimek Belediyesi’nde tarım oldukça gelişmiştir. Arazilerinin tamamı sulamaya elverişlidir. Tarım alanlarında buğday, pamuk, soya, yer fıstığı ve mısır yetiştirilmektedir.

Mustafabeyli Belediyesi: Mustafabeyli Köyü,1973 yılında belediye olmuştur. E-5 yolu üzerinde kurulu olan belediye, Kurtuluş Savaşı yıllarında Balkan Muhacirleri yerleşmiş ve onlar tararından köy kurulmuştur. Köyde tarım alanları oldukça verimli olup sulamaya elverişlidir. Tarım alanlarından buğday, pamuk, mısır, soya ve yer fıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Mustafabeyli’de, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir şubesi ile Tarım Kredi Kurumu’nun da bir şubesi   bulunmaktadır. Köyde ayrıca sağlık ocağı da mevcuttur.

Narlık Mahallesi: Ceyhan’ın 15km. güneyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Muhacir aileleri oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 12000 dekar olup bu arazilerin 3500 dekarı sulama birliklerince 6300 dekarı da köylülerin kendi çabalarıyla sulanmaktadır.

Sağırlar Mahallesi: Ceyhan’ın 14km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun Türkmen-Yörük–Bozdoğan kabileleri oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 5000 dekar olup bu arazilerin 1000 dekarı köylülerin şahsi gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ceyhan’ın içme suyu olmayan tek köyüdür.

Sağkaya Mahallesi: 1867 yılında kurulan Sağkaya Köyü, 1928 yılında bucak olmuş ,1980 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Belediye  sınırları içerinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait bir şube ve sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağkaya’da tarım gelişmiştir. Tarım alanları oldukça düz ve verimlidir. Buğday başta olmak üzere ,pamuk, mısır, karpuz. .vb. yetiştirilmektedir. Tarım arazilerinin büyük çoğunluğu sulanmaktadır.

Sarıbahçe Mahallesi: Ceyhan’ın 27km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu cumhuriyet sonrası doğudan zorunlu iskana tabii tutulan vatandaşlarımız oluşturur. Köy inanç olarak Alevi ‘dir. Köyde her yıl geleneksel olarak lokma şenlikleri düzenlenmektedir. Köyde ayrıca bir adette cemevi bulunur. Köyün tarım arazileri toplamı 8040 dekar olup bu arazilerin 5600 dekarı sulama birliklerince 2452 dekarı da köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır.

Sarımazı Mahallesi: 1980’li yılların sonunda kurulmuştur. Sarımazı Ceyhan’ın 18km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır. Kasabanın tarım alanları toplamı 23256 dekardır. Bu arazilerin 6000 dekarı kasabalıların kendi gayretleri ile sulanmaktadır. Kasabanın arazilerinin büyük bölümü sulama imkanlarından uzak olduğu için küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Sarımazı kasabası son dönemlerde seracılıkta da önemli bir merkez olmuştur. Köydeki seralarda yetiştirilen sebzeler köylülerin ekonomilerini çok olumlu şekilde etkilemiştir. Köy sınırları içerisindeki Toros Gübre Fabrikası ve Ceyhan Organize Sanayi içerisindeki birçok fabrika köy halkı önemli bir istihdam alanıdır.

Selimiye (Yapalak) Mahallesi: Ceyhan’ın 21km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 2 023 dekardır. Köyün arazilerinin tamamına yakını kuraktır. Sulamanın olmaması nedeniyle hayvancılıkta bu köyümüzde gelişmiştir.

Sirkeli Mahallesi: Ceyhan’ın 9km. güneybatısında Ceyhan nehri kıyısında kurulmuştur. Köy nüfusunu Balkan göçmeni muhacirleri oluşturur. Sirkeli Köyü, Türk turizmi için çok önemli bir vesikayı bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu’daki en eski Hitit kaya kabartması bu köyümüzdedir. Hitit Kralı Muvattalli’nin Kadeş Savaşı’na giderken Ceyhan Nehri’ni geçtiği yere diktirdiği Muvatalli Rölyefi burada bulunmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 8272 dekar olup bu arazinin 7500 dekarı sulama birliklerince geri kalanı ise köylünün gayretleri ile sulanmaktadır.

Soğukpınar Mahallesi: Ceyhan’ın 15km. doğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 7000 dekar olup bu arazinin 5000 dekarı sulama birliklerince, 1000 dekarı da köylülerin kendi gayretleriyle akarsulardan veya sondajlardan yararlanarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da yapılmaktadır.

Soysalı Mahallesi: Ceyhan’ın 23km. kuzeybatısında kurulmuş olup yerleşenlerin geneli Yörük’tür. Soysalı Köyü tarım arazileri toplamı 22500 dekar olup bu arazilerin 9000 dekarı çiftçilerin gayretleri ile sulanabilmektedir. Köyün tarım arazileri engebeli  olduğu için sulama koşulları da zorlukla yürütülmektedir. Köy yer altı suları bakımından oldukça zengindir. Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Başlıca tarım ürünleri buğday ve pamuktur. Köyde ayrıca küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Tatarlı Mahallesi: Ceyhan’ın 33km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Çerkez-Yörük  aileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 11730 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Tatarlı Köyü’nde çok güzel bir mesire yeri ve alabalık tesisleri mevcuttur. Hafta sonu tatilleri için bulunmaz mekandır.

Tatlıkuyu Mahallesi: Ceyhan’ın 23km. kuzeybatısında kurulmuştur. Köy, Konya, Karakuyu’ an gelen Yörükler tarafından kurulmuştur. Tatlıkuyu Köyü’nün tarım arazileri toplamı 15000 dekar olup 7000 dekar tarım arazisi sulanabilmektedir. Köyde yoğun olarak pamuk ve buğday yetiştirilmektedir.

Toktamış Mahallesi: Ceyhan’ın 8km. güneybatısında kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük aileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım alanları toplamı 12916 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde  buğday, pamuk, yer fıstığı, mısır vb. yetiştirilmektedir.

Tumlu Mahallesi: Ceyhan’a 17km. mesafede Ceyhan’ın kuzeybatısında kurulmuştur. Köy nüfusunun büyük çoğunluğunu Yörükler oluşturmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransızlara karşı ilk silahlı direniş yerlerinden biridir. Fransız kuvvetleri ilk ciddi çatışmada burada yenilgiye uğratılmıştır. Tumlu Köyü’ne ismini veren şey; ortaçağdan kalma bir kale olan Tumlu  Kalesi’ dir. Kale sağlamlığını ve ihtişamını günümüze kadar sürdürmüştür. Tarım arazileri oldukça verimli olan köyün tarım arazileri toplamı 22000 dekar olup , bu arazilerin 7200 dekarı sulanabilmektedir. Yetiştirilen başlıca ürünler buğday, pamuk, mısır, karpuz vb.dir. Köyde büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.

Üçdut (Yeşilova) Mahallesi: Ceyhan’ın 28km. kuzeyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 16200 dekar olup bu arazilerin 8000 dekarı köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Arazilerin geri kalan kısmı ise kuraktır. Köyde pamuk, mısır, yer fıstığ vb. tarımı yapılmaktadır.

Yalak Mahallesi: Ceyhan’ın 21km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köy nüfusunu Çerkez-Yörük aileleri oluşturur. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri toplamı 11250 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Yellibel Mahallesi: Ceyhan’ın 30km. güneyinde kurulmuştur. Köy nüfusunu Balkan muhacirleri oluşturmaktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 6700 olup sulama imkanları bulunmamaktadır.

Yeniköynazımbey Mahallesi: Ceyhan’ın 15km. güneyinde kurulmuştur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturur. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri toplamı 24700 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Yeşilbahçe Mahallesi: Ceyhan’ın 25km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün  nüfusunu Birinci Dünya Savaşı’na müteakip Yunanistan’la imzalanan nüfus mübadelesi antlaşmasına göre Türkiye’ye gelerek yerleşen muhacirler ile daha önce gelen muhacirler oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 7750 dekar olup bu arazinin 6000 dekarı sulama birliklerince  1750 dekarı da köylülerin gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk , mısır, yer fıstığı vb. yetiştirilmektedir.

Yeşildam Mahallesi: Ceyhan’ın 38km. kuzeyinde Ceyhan-Kozan-Kadirli sınırına yakın bir yerde kurulmuştur. Bu köyde muhacir köyüdür.

Yılankale Mahallesi: Ceyhan’ın 10km. batısında kurulmuştur. Köy nüfusunu Kırım göçmeni Nogaylar ile bir kısım Yörükler oluşturmaktadır. Köy, tarihi Yılankale Kalesi’nin eteklerinde kurulduğu için bu ismi almıştır. Köy batıdan kale ile doğudan ve güneyden  de Ceyhan nehri ile çevrilidir. Yılankale, Kurtuluş Savaşı’nda da Milli Mücadele’nin önemli merkezlerinden biri olmuştur.  Köyün tarım arazileri toplamı 6120 dekar olup  bu arazinin 1600 dekarı köylülerce Ceyhan Nehri’nden faydalanılarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da gelir getiren uğraşlardandır.

Kaynak: Ceyhan Kaymakamlığı ve Ticaret Odası yayınlarından alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği

ceyder@ceyder.com
0212 296 65 26